Uvjeti prodaje

Ovim Uvjetima prodaje robe definiraju se prava i obveze koje imaju uzajamno Prodavatelj ( trgovačko društvo Dodić-MT d.o.o – internet trgovina LEDI Anatomic ) i Kupac pri kupovini/prodaji robe u cjelokupnom postupku naručivanja, plaćanja, otpreme, dostave, te eventualnih povrata i reklamacija robe odnosno raskida ugovora za kupljenu robu putem internet trgovine LEDI Anatomic – www.dodic-mt.hr

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/2014.), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, od članka 57. do članka 79.

Prodavatelj je: Dodić-MT d.o.o Laška 34, 10040 Zagreb koji posluje pod internet trgovinom LEDI Anatomic na web adresi www.dodic-mt.hr.

Kupac robe je posjetitelj web shopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati e-bankingom ili virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI) i pošalje narudžbu trgovcu. Kupac možete postati ukoliko ste punoljetna osoba, starija od 18 godina, i ukoliko prihvaćate naše ovdje navedene uvjete kupnje koji su dostupni neposredno prije završetka kupnje. Kupac robe je državljanin Republike Hrvatske i Europske Unije. Ako je kupac izvan Europske unije mora se obratiti isključivo na mail info@dodic-mt.hr

Naručivanje

Naručivanje robe je isključivo preko elektronskog obrasca nakon potvrde “Kupi” u potrošačkoj košarici. Roba će se smatrati naručenom kada kupac odabere robu i potvrdi način plaćanja koji je omogućen preko internet trgovine LEDI Anatomic.

Cijene prikazane u Internet trgovini su maloprodajne cijene i izražene su u Hrvatskoj valuti, u kunama s uračunatim porezom (PDV 25%). Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave!

Slike i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. Djelatnici internet trgovine LEDI anatomic nastoje što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda.

Plaćanje

Naručene proizvode i usluge kupac može platiti na jedan od sljedećih načina:

– uplatom u pošti, banci, FINI ili internet bankarstvom

– virmanskom uplatom (za pravne subjekte )

– Gotovinom u trgovini na jednoj od adresa poslovnica

Nakon ispravno popunjene narudžbenice prodavatelj kupcu dostavlja potvrdu narudžbe na e-mail adresu koju je kupac definirao prilikom registracije.

U slučaju osobnog preuzimanja robe, naručene proizvode nije moguće podići odmah po uplati, već za njih vrijede uobičajeni rokovi isporuke. Kupac prima dodatnu obavijest e-mailom da je njegova roba spremna za preuzimanje.

U slučaju da kupac robu namjerava platiti e-bankingom/virmanom, rok za uplatu je 48 sati. Nakon tog roka prodavatelj ne može garantirati stanje skladišta i dobavljivost naručenih artikala. Obrada narudžbe počinje teći od trenutka vidljivosti uplate na našem računu. Ako je uplata uslijedila nakon roka, a roba je raspoloživa, pokreće se postupak dostave. Ako roba nije raspoloživa, pristupa se povratu preplaćenih sredstava (uvećanih za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun) u roku od najviše 30 dana od dana uplate.

Trošak dostave

Trošak dostave robe plaća Kupac u skladu sa obavijestima po rubrikom “Dostava“ istovremeno sa plaćanjem robe , a prema važećem cjeniku dostave objavljenog na internet ponudi internet trgovine LEDI Anatomic odnosno angažiranog prijevoznika. Prodavatelj će robu dostaviti Kupcu u skladu s potvrđenom narudžbom koju je dao Kupcu putem e-maila. Kupac postaje vlasnik robe nakon što je u cijelosti izvršio plaćanje robe i troškove dostave.

Ukoliko Kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati Prodavatelju, Prodavatelj zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

Prodavatelj uz naručenu robu dostavlja Kupcu i jamstveni list proizvođača odnosno uvoznika koji jamči ispravno funkcioniranje uređaja ako se koristi u skladu sa uputama i karakteristikama uređaja te rok u kojem osigurava servisiranje i prodaju zamjenskih dijelova. Račun ili ovjereni jamstveni list (ako ga je moguće ovjeriti s obzirom da pojedini proizvodi jamstvene uvjete imaju u originalnom zatvorenom pakiranju) su jedini dokumenti s kojima se mogu ostvariti jamstveni uvjeti.

Povrat

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

– isporuka robe koja nije naručena

– isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

– ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima

Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod u roku od 7 (sedam) dana od primitka na adresu dostave. Internet trgovina LEDI Anatomic obvezuje se reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dijelovima. Proizvodi s vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog priključivanja ili neprikladne upotrebe, strujnog udara i proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti.

Prodavatelj će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismeno preko e mail adrese info@dodic-mt.hr. U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, prodavatelj će nadoknaditi kupcu njegove poštanske troškove povrata robe. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom prodavatelja, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

Otkazivanje ugovora:

Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem na info@dodic-mt.hr. Ugovor se smatra otkazanim kada prodavatelj primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod prodavatelju u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora. Proizvod(i) koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti.

Pravo na otkaz ugovora

Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača po Odsjeku IV, članak 72 koji govori o općim odredbama za ugovore sklopljene na daljinu.

— svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana,

— u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji , rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed

— ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavaka 1.ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe

Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun ) u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.

U slučaju nesuglasica Prodavatelj i Kupac će prvenstveno nastojati problem riješiti uzajamnim dogovorom a ako to neće biti moguće određuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Kupnjom proizvoda kupac prihvaća uvjete poslovanja!