Materijali i veličine

Kao materijal koristimo italijansku kožu najfinije obrade i kvalitete. Asortiman veličina za ženske modele obuhvaća brojeve od 36 do 41, a za muške modele brojeve od 41 do 46. Dimenzije ženskih i muških brojeva predstavljene su u sljedećoj tabeli.