Materijali

Kao materijal koristimo italijansku kožu najfinije obrade i kvalitete. ...