Author: admin_damir

Kao materijal koristimo italijansku kožu najfinije obrade i kvalitete. ...

Naši proizvodi imaju široku primjenu u zdravstvu i drugim djelatnostima, kao radna, zaštitna i rekreativna obuća. ...